Kontakt os

INNOVAID A/S

Kontakt INNOVAID i dag:

Muslingevej 38

DK-8250 Egå

Denmark

T: +45 86 78 99 33

F: +45 86 78 99 34

mail@iaid.dk

Hvordan terapeuter bruger ICF-modellen, og hvordan du kan bruge den, når du ansøger om nye hjælpemidler

Tirsdag, juli 9, 2019

Når du skal skrive en god ansøgning om at få bevilliget et hjælpemiddel, er der flere ting, du skal være opmærksom på. En af tingene er, at du med fordel kan blive gode venner med ICF modellens betegnelser for dit barns funktionsniveau. På den måde kan du være sikker på, at du og terapeuterne taler samme sprog.

ICF-modellen er en model, som fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre behandlere bruger til at vurdere personers psykiske, fysisk og sociale funktionsevne på tværs af diagnoser og funktionsniveauer. Med et større kendskab til modellen, kan du lettere skabe et overblik over, hvad der er vigtigt at vide, når du ansøger om et hjælpemiddel.

ICF er en forkortelse for International Classification of Functioning, Disability and Health. Modellen måler funktionsevnen hos eksempelvis børn ud fra tre parametre: kroppens funktioner, aktiviteter og deltagelse.

Med fokus på kroppens funktioner kan man for eksempel teste, hvorvidt barnet kan have fuld vægtbæring på benene. Her ser man på, om der er ændringer i barnets kropsfunktion og om disse ændringer fører til begrænsninger for barnet.[1] Under dette punkt ser man altså udelukkende på barnets kropslige faktorer, herunder anatomiske og fysiologiske funktioner/begrænsninger.

Ser man på aktivitetsniveau, så måles det ud fra hvorvidt barnet er i stand til for eksempel at kunne sidde og tegne i børnehaven, at kunne spille bordfodbold og lignende aktiviteter. Her ser terapeuten på, om barnet har begrænsninger i de forskellige aktiviteter, og i hvor høj grad de hæmmer barnets mulighed for at deltage i aktiviteterne. Her kigges der altså fx på barnets kunnen i dagligdagsaktiviteter og hvordan begrænsningerne kommer til udtryk i disse situationer. Man ser på, om aktivitetsniveauet bliver højere, hvis barnet bruger et hjælpemiddel.

Under deltagelsesniveau ser man for eksempel på, om barnet har opnået et bedre aktivitetsniveau ved at bruge et hjælpemiddel, og om barnet dermed har opnået et højere deltagelsesniveau.

Det kan for eksempel ses hvis et barn ved hjælp af et hjælpemiddel med ståfunktion har fået mulighed for at stå op og hjælpe til med at lave mad. Det vil betyde, at barnet kan være deltagende i at lave aftensmad hver aften sammen med sin familie. Det er altså her, vi kobler det opnåede aktivitetsniveau sammen med, hvad det har af betydning for barnet, når det skal være deltagende i sin hverdag.

 
Når du skal ansøge om et hjælpemiddel

Det er naturligvis ikke lige meget hvad du skriver, når du skriver en ansøgning til et hjælpemiddel. Men hvad er det så, der er særligt godt at lægge vægt på, og hvordan kommer budskabet om, at barnet, du søger hjælpemidler for, virkelig har brug for dette hjælpemiddel?

Her kan du med fordel læne dig op ad ICF-modellen, og især lægge vægt på aktivitets- og deltagelsesniveauet, da disse kategorier kan hjælpe dig med at være konkret i din ansøgning. Det er dog vigtigt at have for øje, at kategorierne kan være meget flydende. Hvornår er noget en aktivitet, og hvornår er noget deltagelse?

Det er derfor væsentligt, at du opsætter konkrete eksempler på, hvordan barnet er udfordret i dagligdagen på aktivitetsniveau og deltagelsesniveau.

Det kan eksempelvis være en beskrivelse af, hvordan barnet har udfordringer med at hjælpe til med at lave mad derhjemme eller i børnehaven, og hvordan dette hjælpemiddel, som I søger, vil kunne hjælpe med at gøre præcis denne aktivitet mulig. Eller det kan være en beskrivelse af, at et givet hjælpemiddel vil kunne gøre, at barnet kan deltage i bestemte lege i børnehaven eller i dagligdagsaktiviteterne derhjemme.

Hvis du skal ansøge om en Baffin-stol kan du eksempelvis tage udgangspunkt i ICF-modellen og beskrive, hvordan stolen vil gøre det nemmere for barnet at hjælpe til med den aktivitet det er at skrælle gulerødder til aftensmaden, og at det gør det muligligt for barnet at deltage i madlavningen derhjemme. Du kan eventuelt finde inspiration i det beskrevne eksempel under aktivitet-og deltagelsesniveauet.

Det er altså en god idé at gøre dig helt klart, hvad du gerne vil med hjælpemidlet, og hvad det er, hjælpemidlet vil kunne hjælpe barnet til at gøre, som det ikke kunne før.

Er du i tvivl om noget i ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Nyheder

neoSIT stabiliserer barnets ryg og hoved, så der er overskud til aktivitet og leg

23-01-2020
Vores nye terapi og aktivitetsstol neoSIT hjælper barnet, der ikke kan sidde selv, med at stabilisere ryg og hoved. Det...

Blog

Effektiv hjemmetræning er en god løsning for mange

25-03-2020
Vi er midt i en tid, der er uvant for os alle, og derfor kan det være godt at fokusere på nogle af de ting, som stadig...

Events