Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no

Velferdsteknologi gir mere selvstendighet

Mandag, desember 5, 2016

På Vikærgården i Risskov bruker man velferdsteknologi til å hjelpe brukerne med å bli mer selvstendige. Med Happy Rehab opplever de at brukerne blir mer motivert til å trene.

 

Det er frustrerende å være avhengig av andres hjelp og ikke kunne klare hverdagsoppgavene selv. Velferdsteknologi er teknologi som kan hjelpe brukere til lettere å klare seg selv, og kan på den måten være med på å skape en større livskvalitet for den enkelte bruker. Trening og øvelser kan både bli gøyere og mer motiverende med velferdsteknologiske hjelpemidler, fremfor monotone øvelser.

Velferdsteknologier kan også være til god hjelp for omsorgsarbeidere, og de kan være med på å lette de daglige rutineoppgavene.

 

Hva er velferdsteknologi?

En bred definisjon av velferdsteknologi, er at det er teknologi som øker livskvaliteten og/eller effektiviteten i samfunnet. Definisjonen indikerer også at velferdsteknologi kan være mange forskjellige ting. 

I de forskjellige kommuner rundt omkring i landet, er det et stigende fokus på hvordan vi kan bruke teknologi til å gjøre hverdagen lettere for brukerne og hvordan man kan lette arbeidsoppgavene for travle omsorgsarbeidere. Det kan eksempelvis gjøres ved bruk av skylle- og tørkefunksjon på toaletter. Det kan også gjøres ved bruk av stemmestyring i hjemmet, som for eksempel stemmestyring av gardiner og lamper.

Velferdsteknologi skaper helt nye muligheter for rehabilitering og gjenoppretning av personer med medfødte handikap, eller for personer som har mistet ferdigheter senere i livet.

 

Velferdsteknologi på Vikærgården

Aarhus er langt fremme når det gjelder bruken av velferdsteknologi. Aarhus kommune har avsatt 10 millioner kroner i året, til å støtte prosjekter som kan forbedre servicen i kommunene og gjøre en forskjell for brukerne.

På Vikærgården – Akuttenhet og Rehabilitering, som ligger i Risskov ved Aarhus, bruker man velferdsteknologi til å hjelpe brukere som har mistet ferdigheter, som gjør at de har bruk for trening og pleie. Vikærgården har ansatt fire medarbeidere som halvdelen av deres arbeidstid jobber som hhv. sykepleiere og ergoterapeuter, mens den andre halvdelen av tiden jobber de med å prøve, teste og evaluere velferdsteknologier.

En av dem er Inger Oddershede. Inger forteller at bruken av velferdsteknologi er med på å hjelpe brukerne fortere i gang med gjenopptreningen og derfor ser man ofte raskere forbedringer.

Et treningsforløp på Vikærgården kan vare opp til 5 uker, hvor brukerne bor på rehabiliteringssentret. Her er velferdsteknologien med på å gjøre hverdagen lettere for brukerne. Den er også med på å gjøre brukerne mere selvstendige.

Toaletter med skylle- og tørkefunksjon gjør at personer som før ikke kunne klare et toalettbesøk på egenhånd, nå er selvhjulpne. Velferdsteknologien avlaster også omsorgsarbeiderne og gir brukerne følelsen av større selvstendighet ved å være mindre avhengig av andre.

 At Vikærgården in Risskov, welfare technology is used to make patients more independent. With Happy Rehab, motivation for training has been increased.

Inger Oddershede er velferdsteknologisk resurs person på Vikærgården i Risskov. Hun bruker velferdsteknologien til å gi brukerne en mer effektiv rehabilitering.

 

Raskere forbedringer

For Inger er det også viktig at velferdsteknologien er med på å gjøre gjenopptreningen mere motiverende for brukerne. Takheiser og seil gjør at brukerne kan komme i gang med gangtrening tidligere i rehabiliteringsforløpet, og ståstativ som f.eks. Happy Rehab er med på å gjøre treningen gøyere, ved at brukeren spiller dataspill som en del av treningen. Bruken av kropp og hode for å spille, gjør at motivasjonen for å bli stående og gjøre øvelsene er større.

Inger har erfaringer med at brukere med nedsatt bevegelighet i fotledd og ankelledd har opplevd bedring ved å bruke ståstativer som Happy Rehab. Hun understreker at det ikke er mulig å se de helt store resultater på kun 5 uker, det krever lengre tid med kontinuerlig trening. Vikærgården er et godt sted å starte nye og gode vaner som kan hjelpe til økt livskvalitet og uavhengighet.

 

Det er ikke kun i Aarhus og Danmark man har tatt velferdsteknologien til seg. Også Norge er med på den velferdsteknologiske bølge. En av aktørene her er Innovatoriet. På Innovatoriet i Borre kan man se Treax Pads og omkring 150 andre forskjellige velferdsteknologiske hjelpemidler utstilt. Her kan man både se og røre, og på den måte lære mer om hva velferdsteknologi kan brukes til. I desember vil det også være mulig å se nærmere på og lære mer om velferdsteknologi, når kapittel 2 av den store Velferdsteknologisk Konferanse går av stabelen i Oslo.

Velferdsteknologi er fremtiden.

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events