Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no
Happy Rehab

HAPPY REHAB er et interaktivt ståsystem til gjenopptrening av grovmotoriske og kognitive ferdigheter. Systemet retter seg mot gjenopptrening og rehabilitering av personer med spastisk lammelse, personer som har vært utsatt for slag, eller personer med andre nevrologiske utfordringer. Intensiv trening med HAPPY REHAB viser vedvarende forbedringer på daglige aktiviteter som balanse, gang og trappegang. 

Happy Rehab 2 Introduktion

Youtube Video

Bevegelse gjør forskjellen

Ved aktiv utspenning av muskler, kan man i systemet øke sin aktive og passive leddbevegelighet, forbedre sin balanse og nevromuskulære kontroll. Brukeren opplever en unik interaksjon med systemet, som er et brukbart redskap til utvikling.
HAPPY REHAB gir konstant motiverende feedback og fører statistikk på treningen. På denne måten blir brukeren involvert og kan følge sin utvikling. Systemet innstilles til den enkelte bruker, så øvelsene blir en passende utfordring ut ifra funksjons – og treningsnivå. 

En rekke spesialutviklede dataspill trener brukerens forskjellige muskelgrupper

Brukeren styrer systemets dataspill med bevegelige fotpedaler og knestøtter. På denne måten trenes leddbevegeligheten og koordinasjon over ankelledd og muliggjør en aktivutspenning over kneledd. 
Brukeren beveger bena i en vektbærende stilling, så sirkulasjonen økes på en behagelig måte. De spesialutviklede øvelser med gjentagelser og feedback forbedrer brukerens evne til å aktivere en muskel på rett tidspunkt, med rett kraft. Det gir brukeren bedre muskelkontroll og koordinasjonsevner. Systemet muliggjør balanseøvelser på en sikker måte, ved å registrere vektoverførsel i alle retninger. 

HAPPY REHAB finnes i tre størrelser. Barn, unge og voksne. Systemet innstilles individuelt til den enkelte bruker innenfor størrelsesvariantene.

Demo video

Youtube Video

Funksjoner

HAPPY REHAB muliggjør en målrettet intensiv trening, som både er strukturert, utfordrende og motiverende for brukeren. Systemet har en rekke egenskaper, som trener forskjellige muskelgrupper og ferdigheter.

AKTIV UTSPENNING

Gjennom aktiv utspenning av musklene øker HAPPY REHAB den aktive og passive leddbevegelighet, som kan være vanskelig for personer med nevrologiske lidelser.

MUSKELKONTROLL OG KOORDINASJON

Med spesialutviklede øvelser gjør HAPPY REHAB det mulig å forbedre koordinasjon og nevromuskulær kontroll. Ved hjelp av gjentagelser og visuell feedback øker brukeren sin evne til å aktivere en muskel på det rette tidspunkt og med den rette kraft.

FEEDBACK OG STRUKTUR

HAPPY REHABs MyTRAINER-funksjon planlegger og strukturerer individuelle treningsprogrammer. På den måten motiveres brukeren til å gjennomføre et målrettet treningsforløp. Funksjonen kan anvendes av terapeuten eller brukeren selv.
FOOTPRINTS-funksjonen er en detaljert treningsdagbok, som lagrer brukerens treningstid, score, leddbevegelighet osv. Funksjonen kan brukes til å illustrere brukerens utvikling og er også mulig å skrive ut.

MOVEMENT

MOVEment-funksjonen en unik funksjon, som gir brukeren økt velvære ved trening.
Funksjonen beveger bena i en stående vektbærende stilling. Leddene beveges igjennom på en behagelige måte i et naturlig mønster. Funksjonen er avslappende og sirkulasjonsfremmende. Den kan brukes selvstendig, eller integreres i det aktive treningsprogram, som en del av oppvarmningen, som en pause eller ved avslutning.

BEVEGELSE OVER ANKELLEDDET

I HAPPY REHAB står brukeren på bevegelige fotpedaler. Ved å bøye føttene ned og opp (plantar-/dorsalfleksion) styrer brukeren dataspillene. Såkalte” tågjengere” bruker typisk denne funksjonen til at oppnå økt leddbevegelighet og koordinasjon over ankelleddet. Andre brukere med muskelsvakhet, stivhet eller andre dysfunksjoner i ankel og fot vil også ha gavn av øvelsene. Øvelsene kan anvendes til venstre ankel alene, høyre ankel alene, eller venstre og høyre ankel samtidig.

BEVEGELSE OVER KNELEDDET

I HAPPY REHAB står brukeren med bevegelige knestøtter. Ved å bøye og strekke i kneet(knefleksjon/-ekstensjon) styrer brukeren dataspillene. Personer med “crouch-gait” bruker typisk denne funksjonen, da den muliggjør aktiv utspenning over kneleddet. Andre brukere med muskelsvakhet eller knedysfunksjon vil også ha gavn av øvelsene. Øvelsene kan anvendes til venstre kne alene, høyre kne alene eller venstre og høyre kne samtidig.

KOMBINERT BEVEGELSE

Øvelsene kan gjøres hver for seg, eller i en kombinert bevegelse hvor både fotpedaler og knestøttene er aktive. Dataspillene styres ved hjelp av taktile kraftsensorer i fotpedalene og knestøttene.

BALANSE

HAPPY REHAB er utstyrt med taktile kraftsensorer i fotpedalene, som registrerer vektoverførsel i alle retninger. Personer med balansedysfunksjoner kan med fordel anvende disse øvelsene.
Brukeren kan utføre øvelser med vektoverførsel eller gjøre balanseøvelser, mens de står sikret. Et utvalg av balanseøvelser er tilgjengelige.

Spesifikasjoner

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events