Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no
Treax Pads

Et innovativt treningssystem

Treax Pads er et innovativt treningssystem til mange former for trening og bevegelse. Systemet henvender seg til flere brukere og treningssituasjoner, f.eks. gjenopptrening etter en ervervet hjerneskade, motorisk trening for eldre og utvikling av barns motoriske og kognitive ferdigheter. Treax Pads reagerer ved berøring av hender eller føtter og har funksjoner, som trener både kropp og hjerne. Treningssystemet forbedrer motoriske og kognitive ferdigheter på en behagelig og underholdende måte. Treax Pads gir ved alle funksjoner en unik feedback. Feedbacken motiverer brukeren og gjør det mulig å se forbedringer og vurdere utvikling.

Tren balanse, koordinering, reaksjon og vektbæring

Systemet består av en rekke forskjelligfargede pads, som reagerer ved berøring. Det er lett for terapeut, eller bruker å selv lage individuelle øvelser for balanse, koordinering og vektbæring. Treax Pads har fire grunnleggende funksjoner: kraftskala og tilfeldig lyssignal, reaksjon og balansefunksjon.  

Lett og fleksibelt

Treax Pads er et fleksibelt treningssystem, som kan designes ut fra brukerens funksjonsnivå og treningsbehov. Systemet kan bygges ut med flere padder i takt med brukerens utvikling. Flere padder gjør det samtidig mulig å utvide øvelsene til sosiale spill med aktivering av flere brukere. Systemet kan brukes på et gulv, eller monteres på veggen med den tilhørende veggtavlen (tilbehør).

Treax Pads demovideoer

Youtube Video
Youtube Video
Youtube Video

Treningsmuligheter

Antallet av TREAX Pads definerer antallet av forskjellige brukerscenarier. TREAX Pads settene kan utvides med tre padder av gangen. Det er mulig å oppgradere fra small til medium, medium til large eller utvide det største settet, og oppnå muligheter for enda større sosiale aktiviteter.
Ved bruk av et medium sett er det mulig via Random-funksjonen å lage et område av padder og dermed oppnå en aktivitet, som minner om det motorisk utfordrende spill Twister. Når det er flere ensfargede padder tilgjengelige, utfordres brukerens planlegningsevner og utøvende funksjoner i øvelsen.

Med et large sett er det mulig å lage sosiale spill, når området blir større og kan gi plass til to brukere samtidig. Det tilføyer et sosialt aspekt til øvelsen og utfordrer planlegningsevnene og de udøvende funksjoner enda mer. Brukerne kan nå passere hverandre og kan strategisk blokkere for den andres rute.
Eksemplet viser to brukere som ved hjelp av det tilfeldige lyssignal, skal komme forbi hverandre og over på den motsatte side.

"En stor fordel ved Treax Pads er at det er så mange forskjellige funksjoner. Alt etter av hvilket barn man trener med, kan man tilpasse treningen så det passer."
Tina Mellesdal, Fysioterapeut i Sandnes Kommune

Funksjoner

TREAX Pads tilbyr fire forskjellige funksjoner: Kraftskala, Tilfeldig lyssignal, Reaksjonsfunksjon og Balansefunksjon.

Kraftskala

Kraftskalaen kan aktiveres enten med hånd eller fot for å trene enten over- eller underekstremiteter. Når den ønskede funksjon er valgt, reagerer paddene utfra kraften eller vekten de påvirkes med. Lyssignalet på forsiden viser dynamisk de endringer i kraften eller vekten brukeren tilfører. Feedbacksignalet gjør det klart og lett forståelig å følge endringer i de motoriske bevegelsene eller hvordan vektbæringen på paddene endres.
TREAX Pads’ kraftskala er sensitiv og spesifikk ovenfor belastning. Med – og + knappen kan den kan innstilles på ønsket maksimale belastning, og den kan dermed være et hjelpemiddel ved trening av pasienter med vekt- restriksjoner, f.eks. hofteopererte. Når bruker legger ned trykk som overstiger satte maksimal belastning, lyser padden rødt.

Tilfeldig lyssignal

Tilfeldig lyssignal, også kalt Random-funksjon reagerer med et tilfeldig lyssignal når den berøres. Den reagerer på alle berøringer uansett kraft, og uansett om det er med hånden eller foten. Treax Pads leveres i tre farger og det tilfeldige lyssignalet vil matche disse fargene. Når brukeren mottar et lyssignal, skal fargen navigere til en ny pad med den fargen, som matcher.  Ved at aktivere denne padden vil et nytt lyssignal dirigere brukeren videre til en ny pad, og slik fortsetter det. Brukeren må i denne funksjonen tenke på det neste steg og bruke sin feedforward prosess.

Funksjonen har fokus på de kognitive utfordringer som f.eks. reaksjonstid, konsentrasjon og motorisk koordinasjon. Random-funksjonen kan brukes til trening av begge sider av overkroppen og kamuflere treningen av den svake siden, som en del av et spill. Ved valg av større sett med Treax Pads kan Random-funksjonen bli fullt utnyttet. Se mere under Spesifikasjoner.

REAKSJONSFUNKSJON

I reaksjonsfunksjonen gjelder det å aktivere padsene som lyser opp, innen tiden har gått ut. Rekker man på aktivere paden før tiden har gått ut, responderer den med et hvitt blink. Paden lyser tilfeldig enten blått eller rødt, dette gir muligheter til å lage regler for mer avanserte øvelser. For eksempel, la bruker aktivere de røde med venstre fot/hånd og de blå med høyre fot/hånd.
Denne funksjonen kan brukes til aktiviteter med høyt tempo, reaksjonsøvelser, øye/hånd koordinasjon eller ”neglect”.
Utover å justere hastigheten med + og – knappene kan øvelsene gjøres lettere eller vanskeligere med antall pads som er i bruk og avstanden mellom dem.

BALANSEFUNKSJON

Funksjonen brukes bl.a. til å trene postural kontroll, balanse, plantar/dorsal eksjon m.m.
Øvelsene kan varieres alt etter brukerens ferdigheter og benyttes til å trene ett-bens stand, eller med to pads samtidig med en fot på hver.
Legges paddene ut etter hverandre, med passende avstand mellom dem, som en sti, kan balansefunksjonen brukes som en simpel “ganganalyse” som signalerer hvordan kraften avvikles under foten igjennom en gang- syklus.

Øvelsesvideoer

BESTILL EN GRATIS DEMO/UTPRØVNING

Kontakt oss i dag, og få et gratis konsulentbesøk av en av våre dyktige fagkonsulenter.

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events