Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no

Happy Rehab hjelper barna i Stendalen

Fredag, mars 24, 2017

 

I Stendalen barnehage i Fredericia er det plass til alle. Barnehagen har 68 barn, i alderen 0-6 år og 30 av dem har et handikap. Blandt dem er barn med autisme, forskjellige syndromer, muskelsykdommer og barn med cerebral parese. Barna har veldig individuelle behov.

I tillegg til pedagogene har barnahagen tilknyttet flere fysioterapeuter og en ergoterapeut. De jobber sammen slik at det blir tatt hensyn til barnas fysiske handikap i hverdagen, og de får den hjelpen de har bruk for til å utvikle deres fysiske potensiale.
For at barna skal få den best mulige trening for nettopp deres behov, arbeider de med forskjellige redskaper. Et av redskapene de har til rådighet er Happy Rehab.

 

En av Stendalens fysioterapeuter, Susanne Muldager, forteller at de for eksempel bruker Happy Rehab som et gjennopptreningsredskap etter barna med CP har fått botoxbehandling og trenger å trene dorsalfleksjon. Det vil si å trene bevegelighet over ankel, og evnen til å bøye foten opp mot skinnbenet.

Susanne Muldager forteller, at å løpe rundt etter barna og fortelle dem at de skal løfte foten, nytter ikke. Ved å trene i Happy Rehab blir det mulig å trene dorsalfleksjon, mens de leker med dataspillet i ståsystemet. Samtidig kan fysioterapeutene kontrollere at de får en skuksessopplevelse.

 

Ikke bare for CP

Det er ikke bare barn med CP som har gavn av Happy Rehab i Stendalen. De har også erfaringer med at det kan hjelpe barn med muskelsykdommer. Disse barna opplever ofte kjappe resultater da de ikke har de samme nevrologiske utforinger som barna med CP.

Susanne påpeker, at barna skal ha en visst fysisk nivå hvis de skal ha gavn av Happy Rehab. Det kan være vanskelig for et barn med et handikap å selv gjøre bevegelsene som kreves.

Fysioterapeutene har opplevd at en jente på nivå 3 på GMFCS[1] skalaen har lært å bruke Happy Rehab, og nå kan hun selv bruke begge føttene under treningen. Slike opplevelser er viktige og motiverende.

Barna i Stendalen trener med Happy Rehab 1-4 ganger i uka, alt etter deres behov. Det er fysioterapeutene som tilrettelegger et treningsprogram for hvert enkelt barn. Når barna står i ståsystemet er det typisk 12-18 minutter om gangen. Det er for hardt å trene lengere eller flere ganger om dagen, hvis barna skal ha energi til resten av dagen.

 

Kommer utenfra

Det er ikke bare barna i barnehagen som kan få hjelp i Stendalen. Fysioterapeutene tar også imot barn utenfra, helt opp til 12 år, som skal ha gjenopptrening. Av disse er det heller ikke nødvendigvis CP. Det kommer ofte barn som har hatt et komplisert benbrudd og som skal trene opp benet igjen. Eller barn som har smerter ved gang eller løp på grunn av innskrenket bevegelighet i anklene.

”De kommer for at få troen tilbake på bena sine,” sier Susanne Muldager.  

Til dette formål bruker de også Happy Rehab, da det er en morsom måte å trene på og det er lettere å trene spesifikke bevegeler med mange gjentagelser.

Ståsystemet har en rekke forskjellige spill, og det er ofte et spill til en hver smak, slik at det enkelte barn som skal trene synes det er underholdene.
[1] Gross Motor Function Classification System (GMFCS) er et system, der kategoriserer de grovmotoriske symptomer på cerebral parese i fem niveauer.

 

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events

Webinar: Balanse- og koordinasjonstrening med TREAX Pads
Fredag, 10. nov. kl. 10.30
Webinar