Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no

Egmont Høyskolen: Helt alminnelig og allikevel helt annerledes

Mandag, desember 10, 2018

Egmont Høyskolen er akkurat som de fleste andre danske høyskoler. Men allikevel ikke. På Egmont lever unge med handikap side om side med deres hjelpere. Her er de sammen om hverdag og fest, samtidig med at de lærer en masse av hverandre og av høyskolelivet.

På Egmont Høyskolen i Hou, utenfor Odder, er det plass til forskjellighet og plass til fellesskap. Egmont Høyskolen fungerer som en alminnelig dansk høyskole, men allikevel skiller den seg fra de fleste andre av sitt slag. Her er det nemlig både alminnelige høyskoleelever og personer med handikap, som følger fag sammen og får gavn av hverandres selskap og perspektiver. På Egmont Høyskolen er høyskoleelevene en blanding av assistenter, som er alminnelige høyskoleelever, men som også er ansatt til at hjelpe en medelev med handikap, og de med et handikap, som kalles borgere. Borgerne får hjelp av assistentene til personlige og sosiale ting, alt sammen utgjør et spennende og morsomt ungdomsliv. På skolen går det også elver med lettere handikap, som ikke er avhengig av mye hjelp. De kalles enestående, og får hjelp med de tingene som er vanskelig for dem. Tilsammen utgjør de et mangfold, som hvert semester er med til å gjøre Egmont Høyskolen til det den er der for – å være en høyskole for alle.

Et frirom til å være ung

For Bertil Sidenius som er lærer på Egmont Høyskolen, er det viktig at tiden på høyskolen er et frirom for de unge. Både dem med handikap, og for dem uten. For elevene med handikap kan behovet for å leve et noenlunde normalt ungdomsliv være stort, og det er nettopp dette som Egmont Høyskolen ønsker å være med på å gi dem.

”Vi gjør mye ut av å fortelle at vi ikke er et bosted. Vi er en høyskole. For mange av de handikappede elevene er det kanskje første gang de lever så tett på andre ungdommer, og opplever en annen måte å være ung på. Deres tid på Egmont

Høyskolen skal gi dem et frirom til å være ung sammen med andre unge”, sier han.

Plass til alle

Det er ikke kun personer med handikap, som får noe ut av å gå på høyskolen. Assistentene får et godt innblikk i en verden de ikke er vandt med, og får nye opplevelser og input fra de borgerne som de omgås. Det er ifølge lærer Bertil Sidenius en av skolens helt store styrker.

”Jeg tror ikke jeg har oppleved et annet sted hvor så forskjellige mennesker lever side om side på denne måten. Det er ganske unikt,” sier Bertil.

Utdannelse i arbeidsledelse

Men det er ikke kun ungdomsliv og moro Egmont Høyskolen kan gi borgerne. De får også en masse spennende og nyttige fag, som kan hjelpe dem videre i livet. På høyskolen har borgerne ofte fag sammen med assistentene, og det krever derfor en stor innsats fra lærerne når de skal tilrettelegge undervisningen til så forskjellige elever. Men ut over den alminnelige undervisning har oppholdet på høyskolen også som formål å forberede og undervise de handikappede elever i å bli arbeidsledere. Mange av borgerne flytter direkte hjemmefra og til høyskolen. Så det å skulle være arbeidsledere for sine hjelpere etter høyskoleoppholdet blir noe helt nytt for dem. På høyskolen får de derfor undervisning i helt konkrete ting som å legge en vaktplan og å holde personalmøter. De lærer også hvordan man skal opptre i en rolle som arbeidsleder.

”På den måten kan vi forberede elevene til det, mange av dem skal møte etter deres tid på høyskolen,” sier Bertil.

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events