Kontakt oss

INNOVAID AS

Kontakt INNOVAID i dag:

1383 Asker

NORGE

T: +47 66 98 00 00

epost@iaid.no

«Fritid for alle» – prosjekt med Treax Pads

Mandag, oktober 30, 2017
I Sandnes Kommune har man valgt å satse på velferdsteknologi i forbindelse med behandling av barn med funksjonsnedsettelser. Det har ført til prosjektet «Fritid for alle».

 

Med økonomisk tilskudd fra Helsedirektoratet har Sandnes kommune satt i gang prosjektet Fritid for alle. Prosjektet har til formål å undersøke forskjellige hjelpemidler som kan gjøre det lettere for barn med funksjonsnedsettelse å delta i fritidsaktiviteter.

 Prosjektet ble satt i gang i oktober 2016, og har fått tillatelse til å fortsette frem til oktober 2018.

Til prosjektet har kommunen valgt å bruke en del av tilskuddet på å kjøpe fire sett Treax Pads med tavler. Disse settene er fordelt på fysio/ergo-området i kommunen og på kommunens nye avlastningsboliger for barn med funksjonsnedsettelse.

 

Avlastningsboligene er en del av prosjektet Fritid for alle, og skal fungere som et hjem for barn med funksjonsnedsettelse i noen helger. På hjemmet vil det være velferdsteknologi som kan hjelpe barna mens de er der. Det vil også være treningsbasert velferdsteknologi, som for eksempel Treax Pads.

 

Bruken av Treax Pads i prosjektet

I prosjektet Fritid for alle har det for behandlerne vært vesentlig å ha muligheten for å tilrettelegge treningen slik at det passer til det enkelte barnet. Det opplever også Tina Mellesdal, som jobber med fysio-/ergoterapi i Sandnes kommune. 

 

«En svært viktig fordel ved Treax Pads er at det finnes så mange forskjellige funksjoner. Alt etter hvilket barn man trener med, kan man tilpasse treningen slik at det passer til det enkelte barnet,» sier Tina.

 

Prosjektet «Fritid for alle» har i løpet av våren testet Treax Pads på barn i alderen 8-10 år. Her trente barna to ganger i uken i åtte uker i strekk. Behandlerne testet hovedsakelig barnas balanse, koordinasjon og løp før og etter prosjektet.

 

I prosjektet trente barna også med andre treningsmidler enn Treax Pads, og Treax Pads inngikk dermed som en del av forskjellige treningsstasjoner som barna skulle gjennom.

 

Virker det?

Tre av fem barn hadde bedre balanse ved avslutningen av det åtte ukers treningsforløpet enn da de startet. De resterende to barna hadde en langt bedre koordinasjon enn da prosjektet startet. Men det er vanskelig å avgjøre om det utelukkende skyldes Treax Pads, da treningen har inkludert andre hjelpemidler også.  

 

Hva man med sikkerhet kan konkludere er at alle barna i prosjektet syntes treningen med Treax Pads var gøy og motiverende.

 

«De syntes nesten det var som å leke, og alle ville begynne ved Treax Pads-stasjonen,» forteller Tina.

 

Hun opplever også at Treax Pads’ene lever opp til de forventningene hun hadde før de fikk dem; I tillegg til å være morsomme og motiverende å trene med, kan de også virke avlastende på foreldre og pårørende, da en stor del av treningen kan foregå hjemme hvis man har adgang til dem.

 

Velferdsteknologi i fremtiden

Prosjektet «Fritid for alle» har fått tillatelse til å kjøre et ekstra år. Tina ser også at velferdsteknologi vil få mer plass i kommunens arbeid fremover. Som behandler opplever hun selv både de positive og de negative konsekvensene ved bruken av velferdsteknologi.

 

«Da velferdsteknologien gjør det lettere å trene hjemme, kan relasjonen mellom behandler og bruker bli svekket,» sier Tina.

 

Hun understreker allikevel at hjemmetreningen har den store fordelen at man kan trene når man har lyst, og det kan til syvende og sist gi en mer effektiv trening. Treningen vil selvfølgelig også bli fulgt opp av besøk hos en behandler slik at man ikke er helt overlatt til seg selv hvis velferdsteknologien overtar.

Inntil videre jobber Sandnes Kommune videre med prosjektet Fritid for alle. I tillegg til de kommende avlastningsboligene i kommunen, har to familier lånt Treax Pads til hjemmebruk. De skal utføre en intensiv trening med de fargede pads’ene for konkret å undersøke effekten av hjemmetrening. Prosjektet forventes å være ferdig høsten 2018.

 

 

Nyheder

SUMMER HOLIDAYS

10-07-2023
ER PÅ SOMMERFERIE OG HAR STENGT I UKE 28, 29 OG 30. Vi ser frem til å komme tilbake og hjelpe deg igjen mandag 31. juli...

Blog

Happy Rehab i hjemmet gir mer effektiv trening

08-01-2020
Det kan være et puslespill å få hverdagen til å henge sammen, hvis man skal til fysioterapeut med barnet sitt hver dag...

Events

Webinar: Balanse- og koordinasjonstrening med TREAX Pads
Fredag, 10. nov. kl. 10.30
Webinar